Subiekt GT – Seryjne wystawianie dokumnetów

Aplikacja pozwala jak nazwa wskazuje na wystawienie dużych ilości fv za pomocą automatu po wcześniejszym skonfigurowaniu kilku parametrów pracy tj.:

  • Ustalenie ceny dla towaru/usługi
  • przypisanie grup, cech, lub grup i cech dla kontrahentów i towarów
  • przypisanie indywidualnych cen na wybrane usługi dla kontrahentów
  • określenie domyślnego wzorca wydruku do wydruku lub wysyłki mailowej do odbiorców wystawionych Fv

Dodatkowo aplikacja pozwala zautomatyzować proces przypomnień o zaległościach w płatnościach wysyłając maile z przypomnieniami.

Wymagana Sfera dla Subiekta GT

Film instruktażowy

 

Do pobrania

Cena 580 zł netto