Stany minimalne z analizą ruchu towaru

Przedstawiamy sposób instalacji i konfiguracji aplikacji “Stany minimalne” dla Subiekta GT i Sello.

Aplikacja powstała w celu szybkiego śledzenia rotacji towaru w magazynie Subiekta GT a dodatkowo ma możliwość pobierania danych o istniejących aktualnie
aukcjach i ilościach towarów na aukcjach z programu Sello.

Instalacja nie wymaga ustawiania specjalnych parametrów, cała aplikacja działa jako zewnętrzny program i nie wymaga uruchamiania Subiekta GT i Sello

Konfiguracja

Podczas pierwszego uruchomienia należy wskazać połączenie do istniejących baz danych w pierwszej kolejności Subiekta GT i opcjonalnie Sello

Poprawne połączenie skutkuje podświetleniem ikon Subiekta GT i Sello – możliwa jest praca rozdzielna tylko Subiekt lub Subiekt i Sello

Zalogowanie na konto Szefa programu Subiekt umożliwia dokonywanie zmian w konfiguracji

Kolejny krok to ustawienie parametrów gdzie możemy:

W Ogólnych wskazać kolumnę z stanem rezerwowym towarów którą można wykorzystać do wyliczeń i alarmów o brakach na magazynie

Pole reguła wyliczalna pozwala nam wprowadzić dowolną regule obliczeniową z dostępnych kolumn za pomocą działać matematycznych jak na przykładzie

Przypisane magazyny do użytkownika programu

Przypisane grupy j.w.

Pola dodatkowe to pola własne z kartoteki towarów z Subiekta GT

Oddziały – możliwość wprowadzenia firm którą są naszymi oddziałami lub firm których ruch towaru wyliczamy w osobnej kolumnie w celu skorygowania wyliczeń (firmy te mogą to być kontrahenci specjalni hurtownicy)

Po zakończeniu usawiania parametrów przechodzimy do ruchu towaru jako zestawienia

!!!!!! UWAGA RUCH TOWARU JEST LICZONY NA PODSTAWIE WYDAŃ Z MAGAZYNU A NIE NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY KTÓRA MOGĄ MIEĆ WYCOFANY SKUTEK MAGAZYNOWY !!!!!!!!!!

Ikona kalkulatora wywołuje wyliczenie

Ilona Lejka to zestaw filtrów – możemy zapamiętywać ulubione filtry

czerwone i zielone kółeczka pozwalają na szybkie filtrowanie towarów wystawionych na Allegro lub nie wystawionych na Allegro

Całą zawartość zestawienia można kopiować do schowka Windows przez klawisze Ctrl+c lub z górnego Menu i wklejać np do Excel-a

Górne okno pokazuje towary których stan jest mniejszy jak minimalny – stan minimalny jest pobierany z standardowego miejsca w Subiekcie GT

Dolne okno towary gdzie Stan jest większy niż minimalny

Kolumny z wartością :

Pierwsza kolumna oznaczona jako Ruch towaru pokazuje domyślnie ruch z ostatnich 30 dni – ten parametr jest ruchomy tzn. możemy wprowadzi dowolną datę od kiedy liczymy ruch towaru do dnia dzisiejszego w górnym pasku nad listą towarów znajduje się filtr daty “Ruch towaru od dnia” Pozostałe kolumny mają stałe ilości dni wstecz od dnia dzisiejszego

Pozostałe kolumny nie opisane powyżej to:

Ilość zamówiona – na zamówieniach w Subiekcie GT

Kolumny o nazwie Notatka – możliwe uzupełnianie z interfejsu programu notatki dla handlowca który obsługuje zamówienia u dostawców

Notatka – ilość – np zamówiona

Notatka data – kiedy zamówiłem

Notatka treść – 255 znaków na dodatkowe notatki

Notatka kto – automatycznie uzupełniane po wprowadzeniu notatki użytkownikiem zalogowanym do programu