0

Rewizor Nexo – napęd dla MSP

Program finansowo-księgowy Insertu znalazł się w gronie najlepszych produktów i usług dedykowanych małym i średnim firmom. Rewizor nexo tytuł Turbiny Polskiego Gospodarki otrzymał w kategorii oprogramowanie.  Turbina Polskiej Gospodarki to wyróżnienie przyznawane przez Gazetę Finansową najlepszym produktom i usługom, które… Continue Reading